Vědomé jedení

03.10.2013 18:12

Vědomé jedení (VJ) je jedna z nejúčinnějších cest pro ty osoby, které usilují o nejedení nebo o ideální (pro sebe) stravu. VJ dává vašemu tělu přesně to, co potřebuje, ve správném množství a čase.

Zde je návod, jak praktikovat VJ. Když pociťujete hlad, zastavte se na chvíli, uvolněte tělo a mysl, abyste se mohli zeptat: "Co to je?" Nastavte se pouze na POCIŤOVÁNÍ odpovědi. Příčinu máte cítit, nikoli o ní přemýšlet, pokoušet se ji analyzovat. Čím více pocitový a méně intelektuální proces odkrývání příčiny hladu probíhá, tím více se projevuje Vědomí. Proces myšlení (intelekt, denní duševní činnost) je menší, více ohraničená sféra Vědomí. Překročením sféry intelektu můžete hlouběji porozumět mysli i tělu. Proto během praktikování VJ máte odpověď vycítit.

Často se stane, že již v době uvolnění a zklidnění se hlad zmizí, což znamená konec relace VJ. Pokud pocit hladu přetrvává, pociťujte dále. Mohou se objevit obrazy nebo emoce. Děje se tak proto, že zablokované emoce, myšlenky nebo myšlenkové vzorce, když pronikají zevnitř ven, jsou nejprve pociťovány jako hlad.

Jestliže brzy po pocitu hladu myslíte na jídlo a potom něco sníte, pak (řečeno obrazně) zacpete (jakoby zasypete) zablokované emoce, obrazy, myšlenky zpět do vnitřní psychické sféry. Nicméně, pokud byste pozdrželi bezprostřední ukojení chuti k jídlu, naladili se na cítění toho, co podvědomí protlačuje zevnitř, pak zvyšujete šanci, že se to projeví. Toto projevení se pak může být správně zpracováno, aby člověka více neponoukalo.

Jestliže po uvolnění těla a mysli a nastavení se na pociťování příčiny nadále cítíte hlad, přejděte k následujícímu kroku. Zeptejte se sami sebe, co přesně chcete jíst. Představte si různé potraviny a pociťujte, která z nich vás nejvíce láká. Představte si na několik sekund, že ji jíte. Cítíte ji ve svých ústech, jícnu, žaludku a střevech. Zeptejte se znovu sami sebe: "Co to je?" a pociťujte odpověď.

Jestliže hlad zmizí, skončete zde, jinak pokračujte dále. Také v této chvíli se mohou objevit nějaké obrazy nebo významné myšlenky, které by mohly rozvázat zablokovaný hlubší problém. Vychutnávejte je (obrazy, emoce), čili dovolte jim plně se projevit a uchvátit vás. Pociťujte je v celém těle a mysli, sjednoťte se s nimi, abyste lépe porozuměli, čím skutečně jsou a co za proces ve vás probíhá. Když přejdou, splní svoji úlohu a nikdy více ve vás nebudou vyvolávat pocit hladu.

Pokud vaše tělo opravdu potřebuje určitou látku, pak nadále budete mít hlad - pokračujte ve VJ. Vezměte si jídlo, na které jste měli chuť. Udělejte to plně vědomě. Pociťujte každý svůj pohyb a reakci, kdy a jakým způsobem potravinu vezmete, krájíte, vaříte, po celou dobu přípravy jídla. Nadále pečlivě sledujte sebe a hlavně svoje emoce, reakce těla a intelektu. Stále se soustřeďujte na otázku: "Co to je?" a vyčkávejte na odpověď, ale pouze citem. Celá procedura přípravy jídla (která začíná vstáváním, učiněním prvního kroku v jeho směru, např. k jeho nákupu) je kontemplace. Jestliže hlad přetrvává, přejděte k následující fázi VJ.

Nyní sedíte před jídlem, na které máte chuť. Zvolna vezměte kousek a pozorujte citem každý sebemenší pohyb a reakce těla, mysli a psychiky. Podržte chvíli jídlo před nosem a čichejte jeho vůni. Ponořte se do té vůně a po celou dobu sledujte pozorně a emocionálně očekávejte odpověď na otázku: "Co to je?" Pamatujte, odpověď máte cítit, nedovolte intelektu ji vytvořit. A opět to samé, k čemu může dojít, buď hlad zmizí, nebo se objeví emoce, obrazy, myšlenky. Pokud nezmizí, pokračujte.

Teprve nyní ukousněte připravené jídlo. Držte sousto v ústech a vychutnávejte je. Pociťujte veškeré reakce těla, psychiky a intelektu. POCIŤUJTE, POCIŤUJTE, POCIŤUJTE, pozorujte a nemyslete.

Dále - to je velmi důležité - žvýkejte dlouhou dobu, ne méně než tři minuty. Čím déle budete držet jídlo v ústech (dokonce až několik hodin), tím lépe. Obvykle stačí 3 až 5 minut. Jídlo, které žvýkáte, změní chuť, jednou nebo vícekrát. Pokud chcete, aby to byl proces VJ, nepolykejte sousto před změnou chuti. Často budete mít pocit, že se chuť žvýkaného jídla změní na nepříjemnou. To je vzkaz těla, abyste je celé vyplivli. Tělo si pro sebe vzalo z jídla všechno, co potřebovalo.

Jestliže je chuť nadále dobrá, pozvolna pokrm polkněte, při plném vědomí a cítění. Pamatujte na to, abyste polykali pouze tehdy, když se zcela změní na tekutinu (nebo na homogenní řídkou pastu). POCIŤUJTE, POCIŤUJTE, POCIŤUJTE, pozorujte a nemyslete.

Pokračujte tímto způsobem s každým soustem, dokud nemáte pocit, že jste sytí. Tehdy už budete vědět, že toto byla tzv. skutečná potřeba těla určitých látek (bez ohledu na co byly využity). Dali jste je tělu ve správném množství a čase, takže mu poskytujete nejlepší péči.

Pomocí VJ se stanete více vědomi činnosti (ne pouze jedení), kterou vykonáváte. Tyto aktivity začínají od pocitu hladu nebo žízně. Budete-li postupovat v souladu s touto metodou, můžete zjistit, co je skutečnou příčinou pocitu hladu. Jestliže to není skutečná potřeba těla, nebudete do něj vpravovat zbytečné látky. Nejlepší péče o tělo je tehdy, když mu dáte právě to, co potřebuje, ve správném množství a vhodném čase.

Pomocí VJ se můžete stát nejedícími vědoměji, bez nucení (boje) a nedorozumění, aniž byste dělali mnoho chyb zraňujících tělo. Objevíte skutečný vztah mezi Zemí a svým tělem a psychikou. Když jídlo konečně přestane hrát roli v tomto vztahu, přirozeně se stane nepotřebné, spadne z vás jako zbytečná část této hry, zvané život na Zemi.

VJ je jedna z těch činností, které vám umožní stát se více vědomým JÁ. Čím více se JÁ projevuje skrze mysl (a to, co za ní následuje - tělo), tím více řešení znáte, tím lépe vidíte, cítíte a rozumíte a tím méně máte otázek. JÁ je zdrojem Vědomí, Světla, Lásky, Života, proto je jediným činitelem udržujícím existenci, život a činnost vaší mysli a těla. Ve skutečnosti nic z toho nepotřebujete, protože jste zdrojem všeho. Pouze můžete (nebo ne) DOVOLIT zdroji projevit se.

V každodenní realitě je JÁ zatemněno intelektuální činností mysli. Tato část (intelekt) zabírá téměř celou oblast lidské mysli. VJ a další vědomé techniky dovolují intelektu utišit se, stát se pasivnějším a tudíž vnímavějším ke stále existujícímu hlasu intuice. A protože intuice je přímo spojená s JÁ, ví vše, má veškerá řešení všeho a dá vám cokoli opravdu potřebujete.

Vědomé jedení, vědomé spaní, vědomé mluvení, vědomé... cokoli jiného dělaného vědomě, umožňuje rozšířit sféru Vědomí, ve které žijete. Když ji dostatečně rozšíříte, nebudete mít dalších otázek, protože budete opravdu vědět. V takovém případě je stát se nejedícím, osobou žijící Světlem, nezávisle na teplotě atd. (co si představíte), jen otázkou běžného rozhodnutí.

zdroj: https://breatharian.eu/breath/polsko/werdin/zsbj/067.html

Zpět

Novinky Živého potěšení

Zde se můžete přihlásit k odběru:

© 2015 Všechna práva vyhrazena David Šubrt